Martin Borchert


Omgeving kunstenaar

Als beeldend kunstenaar maak ik kunstwerken

voor de openbare ruimte. De eigenheid van een

plek vindt zijn weerslag in mijn objecten en

beelden. Ze zijn een vertolking van wat er op

een specifieke locatie speelt, soms aan de

oppervlakte, soms onderhuids.

In mijn Bikprojecten staan fysieke beleving,

onderzoek en experiment centraal. Kinderen

bouwen met hun eigen afval, voelen en wroeten

in de klei onder het weiland of zetten een tocht

om in een belevingsplattegrond.


Het weiland als beeldentuin

In de grond onder grazende koeien zit oeroude

zeeklei die je kunt vormen en bakken.

Buiten op een weiland kneden de kinderen uit

deze klei een vorm. Vervolgens maken ze met hun

handen onder het gras ‘diep’ in de kleilaag een gietvorm

voor gips . Van de gebakken klei- en gipsvormen

maken we een beeldentuin in het weiland.

Een directe beleving van het land, zijn geschiedenis

en wat het ons brengt.Bewegen is beleven

In de stad en op het land ligt de

geschiedenis voor het oprapen.

Door met kinderen de bebouwde kom

uit te fietsen het open land in, ontstaat

er een fysieke beleving van afstand,

schaal en historie. Het avontuur van de

tocht zetten de kinderen om in een

belevingsplattegrond. Deze workshop

verruimt en verrijkt de blik op de eigen

leefomgeving.


Doen is ontdekken

In tweetallen creƫren de kinderen een mobiele

uit restmateriaal. Hierbij staat het experiment

voorop: het onderzoeken van het materiaal en

de krachten die hier op werken. De kinderen

moeten letterlijk een balans zien te vinden, in

samenwerking en in materiaal. Samen maken

ze een kunstwerk waarin wind, balans en

beweging een belangrijke rol spelen; speeltjes

voor de wind.